социальная ответственность

Бизнесийн байгууллагын зорилго нь зөвхөн ашиг олох биш юм

Бизнес нь зөвхөн ашиг олохын төлөөх үйл ажиллагаа биш бөгөөд нийгмийнхээ сайн сайхны төлөөх оруулах үнэ цэнийн хариуцлага юм.   Ниймгийн хариуцлагын хүрээнд бид дараахи ажлуудыг хийхээр зорьж байна:     Хүүхдийн тэтгэлэг     Мод тарил...

Читать далее »