Social responsibility

Бизнесийн байгууллагын зорилго нь зөвхөн ашиг олох биш юм

Бизнес нь зөвхөн ашиг олохын төлөөх үйл ажиллагаа биш бөгөөд нийгмийнхээ сайн сайхны төлөөх оруулах үнэ цэнийн хариуцлага юм.   Ниймгийн хариуцлагын хүрээнд бид дараахи ажлуудыг хийхээр зорьж байна:     Хүүхдийн тэтгэлэг     Мод тар...

Read more »