Агаарын тээвэр

33Манай байгууллага нь Korean Air, Air China, МИАТ зэрэг олон улсын авиа компаниудиар дамжуулан шууд болон транзит агаарын тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Олон улсын агаарын тээвэрлэлтийн үйлчилгээний тоо хэмжээ болон ачааны жин жилээс жилд өссөөр байгаа тээврийн төрөл билээ.

Агаарын тээврийн онцлог нь:

  • цаг хугацааны хувьд хурдан шуурхай
  • Шулуун зам
  • Ачаа замд алдагдах боломжгүй
  • Үйлчилгээний түвшин өндөр
  • Ердийн баглаа боодол
  • Даатгалын зардал харьцангуй хямд  зэрэг онцлог давуу талуудтай юм.