Түүвэр ачааны тээвэр

transportation-capacity

Таны ачаа бүтэн чингэлэг дүүрэхгүй, агаарын тээврээр тээвэрлэхэд зардал өндөртэй, тээвэрлэлтийн богино хугацаа шаардсан тохиолдолд цуглуулбар
ачааны автын тээврийн үйлчилгээг ашиглах боломжтой ба таны ачааг бусад жижиг ачаатай нийлүүлэн тээвэрлэлтийн шаардлагуудыг хангасан авто машинд ачин хугацаа алдалгүй 12-14 хоногт тээвэрлэнэ. Европын холбооны улсуудаас тээвэрлэх жижиг ачааны тээвэрлэлтэд зориулан цуглуулбар ачааны ЕВРОП-МОНГОЛЫГ холбосон автын тээврийн үйлчилгээг мөн АЗИ-МОНГОЛЫГ холбосон чингэлгийн тээврийн үйлчилгээг санал болгож байна.

БИДНИЙ ТҮҮВЭР АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ДАВУУ ТАЛ:

  • Үнэ хямд
  • Хугацаа хурдан
  • Тээврийн даатгал
  • Тогтвортой замын мэдээ, мэдээлэл
  • Гаалийн бүрдүүлэлт
  • Хүргэлт