Бизнесийн байгууллагын зорилго нь зөвхөн ашиг олох биш юм

downloadБизнес нь зөвхөн ашиг олохын төлөөх үйл ажиллагаа биш бөгөөд нийгмийнхээ сайн сайхны төлөөх оруулах үнэ цэнийн хариуцлага юм.   Ниймгийн хариуцлагын хүрээнд бид дараахи ажлуудыг хийхээр зорьж байна:

  •     Хүүхдийн тэтгэлэг
  •     Мод тарилт
  •     Туул голоо цэвэрлэх хөдөлгөөн
  •     Эрүүл Монгол Хүн хөтөлбөр
  •     Бусад…